home  |  kont@kt | mapa servisu   english | deutsch | espanol | italiano | français | česky
Parní turbiny
Plynové turbíny
Vodní turbíny
Diagnostika a vyvažování
Monitorování přesunů

Servis vodních turbín


Laser alignment of vertical shafts

PRUFTECHNIK-WIBREM nabízí profesionální servis v oblasti laserového seřízení vertikálních hřídelí vodních turbín. Měření se provádí laserovým měřícím přístrojem PERMAPLUMB firmy Pruftechnik.

PRUFTECHNIK-WIBREM nabízí také plnou diagnostickou službu v oblasti vibroakustických měření i vyvažování turbín (viz též Diagnostika a vyvažování).

Rozsah prováděných měření:

 

 

Měření a korekce vertikálnosti osy rotace hřídelí

Měření a korekce vertikálnosti osy rotace hřídelí vodních turbín týká se určení odchýlení osy rotace hřídelí od teoretické svislé osy, které je způsobené gravitaci Země.
Pro provedení měření nutná je možnost rotace hřídele. Měření se provádí ve čtyřech polohách hřídele co 90 stupnů. Potom jsou vypočitané sklony osy rotace ve dvou vzájemně kolmých rovinách v (mm/m) a také jsou vypočitané požadované korekce polohy hřídelí, které můžeme vykonat nebo regulováním špalíků osového ložiska nebo posuvem radiálního ložiska.
Tato metoda je velmi důkladná a přitom rychlá v provedení. Dále eliminuje nutnost použivání zatížené struny včetně jeji veškerých nedostatků. Možná je také kontrola "přímo" provedených korekcí, jak rovněž kontrola polohy hřídelí při regulace rovnoměrnosti zatížení opěrných špalíků. Přesnost měření je velmi vysoká a je stanovena na hodnotu 0,002 mm/m při měřené vzdálenosti lasera od zrcadla 254 mm.

 

Měření a hodnocení tuhosti spojky

Tuhost určuje chování horního a dolního hřídele v rovině spojky. Žádoucí je aby spojka byla dostačující tuhá, proto aby při rotace ne objevili se žádné změny kolineárnosti horního a dolního hřídele. Jestliže svislost hrídelí je stejná výše spojky jak níže spojky, tehdy mluvíme že spojka je tuhá.

 

Měření a hodnocení přímosti hrídelí

Hřídele jsou přímé, jestliže osa libovolné sekce hřídele je kolineární s osou káždé jiné sekce hřídele. Měření přímosti  - "zlomení hřídele na spojce" - probíhá bez rotace hřídelí. Možné je ziskání ideální svislosti osy rotace při současným objevování házení podél osy hřídelí změřeného přesnými indikátoremi.

 


Copyright 2005 PRÜFTECHNIK : All rights reserved.