home  |  kont@kt | mapa servisu   english | deutsch | espanol | italiano | français | česky
Papírny
Tiskárny
Válcovny
Jiné

Papírny


Parallelism of rollers, a new invention for the solution of an old problem

Dneska existují příčiny pro které v papírenských závodech bere se v úvahu zvyšující se potřebu přesného ustavování válečků a válců. Precizní centrování válečků se stává kličovou podmínkou umožnující výrobu papíru o výsoké jakosti, a přítom v případě kdy válečky nejsou rovnoběžné, zužití takových prvků jak sušicí plstěnec nebo povlaky válců je mnohem rychlejší, což postupně drastický zvyšuje náklady spojené s častou výmenou pracovních jednotek.

Centrování válečků

Doposud centrování válečků opíralo se výlučně na tradičních optických přístrojích. Během měření při využití np. teodolitu, nezbytné je ustavování přístroje k referenční lini přístroje (určující jeji osu), která musí být vyvedena ven. Tato osa je měřícím základem.
Při centrování válců s využítím měřících latí nezbytná je rovněž zaměřovací linie mezi válečky. V průběhu práce, některé válěčky jsou zabudované nebo těžko dostupné, co do značné míry překáží a někdy znemožnuje měření. Přitom měření s využítím všech tradičních metod centrování jsou časově náročné.

Nový přístup Pruftechnika k systému centrování

Systém PARALIGN® nabízí uplně novou technologie měření rovnoběžnosti válců. Tento přístroj obsahuje tři nezvykle precizní gyroskopy a má možnost "zapamatování ustavení" bodu v prostoru.

Jestliže přijmout bod v kartézském prostoru jako referenční pro přístroj (tj. jako ideální bod), přístroj může určit každý jiný bod ve stejném prostoru podajic jeho odklon od vodorovné a svislé plochy vůči referenčnímu bodu. Lepe řečeno: vybíraný je v přístroji "ideální" válec a přijímaný jako referenční. PARALIGN® hromádí a "zapamatuje" svoji relativní pozice a srovnává ji s každým dalším měřeným válcem. Jejich relativní úhlová poloha je schována, vysvětlena a automatický přetvořena v programovém vybavení PARALIGN® Editor.                  

Pro provedení měření, přístroj PARALIGN®, přikládá se přímo na válec, a pak při využití metody sweep sbíráná jsou měření jak je to prezentovane na obrázku dole.

PARALIGN® - servis-měření ustavení tiskařského stroje

Poniższy raport odnosi się do pomiaru PARALIGN® rotograwiury zawierającej sześć modułów drukujących, będącej w użyciu kilka lat. Celem pomiarów było uzyskanie kompletnej dokumentacji pierwszy raz od uruchomienia maszyny.

 

Níže uvedená zpráva týka se měření PARALIGN rotačního hlubotisku, který má šest tiskařských modulů a který je v provozu už několika let. Cílem měření bylo získaní kompletní dokumentace po prvé od začátku provozu stroje.

Výše uvedený obrázek dodává mezi jinými jakostní přehled tiskařských válců a chladicích válečků, přes které přechází papír. Směr koukaní od strany operátora naznačený je zelenou barvou, když od strany pohonu barvou červenou. Tiskařský válec v modulu č. 5  zůstal vybraný jako referenční a proto je umístěn na obrázku ideální svisle. Obrazuje to zelený bod označující referenční válec, který uplně zakrývá červenou barvu.

Analýzujic zprávu z měření možná všimnout si, že skoro všechny chladicí válce mají vodorovný přesun kolem 1,5 mm vůči tiskařským válcům. Konsekvenci této nevyrovnanosti může být asymetrické vtážení papíru nebo vedení papíru po jedné straně stroje, co v konsekvenci dává zhoršení jakosti tisku.

Rotační hlubotisk zůstal vycentrován při využítí teodolitu a měřicích latí. Válečky na nulové úrovni (základ) a na první úrovni zůstaly vyosováné odloučeně, při užítí měřících latí.

Centrování strojů při užití tradičních prostředků je časově náročné a vyžáduje angažování zkušeného personálu, a i v tom případě přesun chladicích válečků vůči tiskařským válcům ne může být eliminovan. Tato nevyrovnanost vyplývá z faktu, že během měření teodolitem jednoho z chladicích válců, který dává nam startovní bod k centrování pozůstalých chladicích válcůi využítí měřících latí, teodolit a válec nenacházejí se v jedné rovině. Tento problém neobjevuje se během měření PARALIGN®, když rozmístění válečků v prostoru nemá vliv na údaje sebrane měřící technikou využívanou přes PARALIGN®.

Návrhy:

Díky vykonání měření při použití PARALIGN® byla možná kompletní dokumentace stavu ustavení přístroje po prvé od doby stavby stroje. Dříve vykonání takových měření optickými přístrojí bylo skoro nemožné, když stroj byl zabudován v některých částech. Dodátečně programové vybavení PARALIGN® nabízí možnost zobrazení průběhu papírového pásu po jednotlivých válečkách.

Vedle přesnosti a pružnosti, kratký čas měření je jednou s důležitejších výhod systému PARALIGN®. Díky použití systému PARALIGN® bylo možné změření tohoto přístroje během 3 hodin, když to měření konvenční metodou zabraloby mnohem více času.

V prezentovaném tu případě zákazník dodával dříve schematické rozložení válečků tak, aby bylo možné zaimplementovat vzor v softwaru PARALIGN®. Díky tomu netratí se čas během vykonavání tohoto měření. Měřící údaje jsou automatický generovane v PARALIGN® a dostupné přímo v průběhu sebrání měření přes počítač. Všechny údaje jsou skladovane v paměti počítače - dovoluje to na jednoduché ich využití, eliminujic přitom některé prameny chyb, které mohou vznikat při vyhodnocování údajů s okuláru, co je tak typické pro optické měřící systémy. Rovněž neni nutné sebrání údajů ručně, riskujic další chyby transmise, když budeme vést elektronickou dokumentace v pozdejším termínu. 


Copyright 2005 PRÜFTECHNIK : All rights reserved.