home  |  kont@kt | mapa servisu   english | deutsch | espanol | italiano | français | česky
Centrování hřídelí
Měření otvorů
Rovinnost a lineárita
Monitorování přesunů

Monitorování přesunů


Continuous displacement monitoring

PERMALIGN® - systém k bezkontáktnímu měření přesunů

Tepelná roztažnost, sedání základu, sily od potrubí a přetížení jsou všeobecnými příčinami přesunu strojů, které mohou provádět k snížení účinnosti způsobené zvýšením zatížením a dále k havárie stroje.
PERMALIGN® dovoluje k bezkontáktnímu měření relativního přesunu v rovině a v vertikále pracujícího stroje v rozsahu do 16 mm s vzdalenosti do 10 m.

Systém PERMALIGN® je možné využít k měření jiných typů přesunů, takových jak přesuny vnějších ložisek, přípojených potrubí, a také poměrného průhybu zatížených jeřábů.

  • Možnost samostatné práci
  • Možnost tvoření měřících systémů k 16 snímačům
  • Možnost spolupráce s počítačem PC
  • Programové vybavení Permalign for Windows

Při použití programového vybavení PERMALIGN® pro Windows možná vykonat čitelný diagram centrování i prohlédnout veškeré detaile týkající se aktuálních jak i zachovaných veličin centrování. Grafické programové vybavení dovoluje na příklad povázat svislé přesuny s teplotou práci vůči času a vytisknout nebo zapsat v souboru odpovídající zprávu.

Příklad použití - monitorování středička

Pro určení nevyrovnanosti spřahovatých strojů způsobeného tepelnou roztažnosti, sedáním základů, atp. je nutné přimontovat snímač PERMALIGN® k jednému stroji a zrcadlo ke druhému stroji.

Systém s jediným snímačem dovoluje vidět dvě veličiny současně: každá prizma 90 stupnů dovoluje zjistit relativní rovnoběžný přesun do +- 8 mm i relativní přesun do +- 8 mm způsobené rotace kolem stejné osy.
Všeobecně, dva snímače pracující společně dovolují na přesnou observace všech čtyřech veličin centrování (stupně volnosti). Proto systémy níže ukázané zamontovano svisle jeden vůči druhému.

Dodatečné snímače možná využit k absolutním měřením, a ne k relativním měřením mezi stroje, np. měření mezi strojem a stalým základem. Samozřejmě systém PERMALIGN® neni omezen pouze k monitorování pozic spřahovatých hřídelí strojů. Podobně jak všeobecně známé měřící systémy,

PERMALIGN® dovoluje na prosté a precizní monitorování velmi široké škály konstrukcí setkávaných v železárnách, v továrnách na obráběcí stroje nebo v konstrukcích budov.

 


Copyright 2005 PRÜFTECHNIK : All rights reserved.